Mart de Bruijn en Berend de Haas van Dutch Carboneers zijn sinds dit jaar gestart om zoveel mogelijk biochar/biocarbon op de markt te krijgen. Het doel is tweeledig, enerzijds legt biokool namelijk koolstof vast in de bodem. Daarnaast verbetert het de structuur van de bodem, en dat is dan weer nuttig voor het aanslaan van jonge boompjes. Een win-win dus, als je het Meer Bomen Nu vraagt. Vandaar dat we als Meer Bomen Nu dit initiatief graag ondersteunen!

Waarom biocarbon?

Biocarbon heeft de eigenschap dat het koolstof kan vastleggen in de bodem. Door biocarbon in de grond te verwerken kan je jarenlang CO2 vastleggen. Het wordt in de landen om ons heen in de vooruitstrevende landbouw als bodemverbeteraar gebruikt maar hier nog niet. Terwijl jonge bomen er goed op groeien! Er is ook aangetoond dat het uitspoeling van meststoffen en de uitstoot van N2O emissies (een belangrijk broeikasgas) van de gronden vermindert (bron). Verder zorgt de structuur voor een hogere wateropname capaciteit en een betere nutriënt uitwisseling in de bodem. Het houdt namelijk nutriënten vast en het geeft een goede microhabitat voor bodemorganismen die op hun beurt weer een symbiotische samenwerking hebben met de planten. Vele voordelen dus!

Wat is biocarbon eigenlijk?

Biocarbon is een houtskoolachtige stof dat gemaakt wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten tot maximaal 350°C (300 in dit geval). Dit proces wordt pyrolyse genoemd. Biocarbon kan in tegenstelling tot houtskool gemaakt worden van veel verschillende organische grondstoffen, waaronder gewasresten, mest en de residuen van afvalwater, maar ook van hout, dat normaliter gebruikt wordt voor de productie van houtskool. Het gebruik van verschilt van dat van houtskool: biocarbon wordt speciaal voor gebruik in de bodem vervaardigd, terwijl houtskool voornamelijk als brandstof wordt gebruikt (bron).

Hoe maken The Dutch Carboneers biocarbon?

De biocarbon van The Dutch Carboneers is vervaardigd uit plantaardige reststromen, en niet van hoogwaardig materiaal. Je kunt dus houtsnippers verbranden waardoor de CO2 direct weer de lucht in gaat. Of je kunt reststromen composteren of er biocarbon van maken en deze terug in de bodem stoppen. The Dutch Carboneers doen het laatste, en dat is niet te vergelijken met het verbranden van hout voor energie waar wij geen voorstander van zijn. Composteren is natuurlijk ook een goede optie, maar in het geval van bijvoorbeeld bermgras kan er weer veel vervuiling tussen zitten waar je met biocarbon minder last van hebt.

Biocarbon en bomen!

The Dutch Carboneers willen met hun biocarbon jonge bomen laten groeien, en tegelijkertijd ook nog CO2 vastleggen.  Op dit moment draaien ze een eerste proefjaar en zijn ze van plan om op zo veel mogelijk bomenhubs en plantlocaties de biocarbon verkrijgbaar te maken. Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Mart of Berend via info@ipcita.com of 06-31390128 (Mart)/06-48742952 (Berend).